Cách Tầm Soát Một CP sau kỳ Báo Cáo KQKD (bài 15)


04/08/2021

Trong bài viết này tôi trình bày giai đoạn một của cách tầm soát trước khi vào ma trận (bản Excel), cách thức để tìm ra các ứng cử viên thô, chúng mới chỉ là thô thôi, còn rất nhiều việc phải làm tiếp theo. Bạn phải làm tất cả chúng trong hàng quý. Khi một CP đã vào mục tiêu rồi thì bạn theo dõi ở nhiều khía cạnh nữa. (Có hàng nghìn công ty nên phải lọc hết)

Cách Tầm Soát Một CP sau kỳ Báo Cáo KQKD (bài 15)

Cách Tầm Soát Một CP sau kỳ Báo Cáo KQKD (bài 15)

(Giai đoạn 1: Tìm ứng viên thô)
Trong bài viết này tôi trình bày giai đoạn một của cách tầm soát trước khi vào ma trận (bản Excel), cách thức để tìm ra các ứng cử viên thô, chúng mới chỉ là thô thôi, còn rất nhiều việc phải làm tiếp theo. Bạn phải làm tất cả chúng trong hàng quý. Khi một CP đã vào mục tiêu rồi thì bạn theo dõi ở nhiều khía cạnh nữa. (Có hàng nghìn công ty nên phải lọc hết)
Việc cần thiết là các bạn phải làm thật nhiều để quen và hiểu sâu vấn đề, không thể có chuyện làm giàu mà không bỏ công sức. Ai không chịu nghiên cứu thì đừng mong điều đó, và không ai ngồi rảnh đi chia sẽ cả.
ĐÂY LÀ LẦN TÔI TRÌNH BÀY DUY NHẤT CÁC BẠN ĐỪNG CÓ HỎI LẠI SAU NÀY NỮA.
=> Bạn vào https://finance.vietstock.vn/ket-qua-kinh-doanh/ để tải File kết quả kinh doanh hàng quý, bán niên và năm của các công ty (lưu ý là KQKD này có từ 1-30 ngày ngay sau ngày kết thúc quý). Hoặc vào trực tiếp các công ty, hoặc cơ sở dữ liệu khác. Việc bạn tự thống kế sẽ mất rất nhiều thời gian.
 
Điều kiện các công ty thỏa mãn tiêu chí lọc như sau:
- Có lợi nhuận sau thuế Quý > 20 tỷ đồng (loại bỏ các công ty có quy mô nhỏ)
- Lợi nhuận sau thuế Quý tăng trưởng >10% so với cùng kỳ (kinh doanh có tăng trưởng)
- PE sắp xếp theo thứ tự thừ thấp đến cao (định giá tương quan rẻ)
Không ít các cổ phiếu trong này đang tạo sóng trên thị trường và hứa hẹn các cơ hội khi giá phản ánh chưa hết KQKD.
 
Bỏ công sức ra trình bày thì các bạn hãy lấy về mà nghiên cứu, cái gì không rõ hoặc không biết ngồi động não, seach các kiểu nha các bạn. Hỏi tui túi bụi trả lời rất vất vả, chỉ hỏi các vấn đề nào thật sự quan trọng.