Cách Tầm Soát Một CP sau kỳ Báo Cáo KQKD LẬP MA TRẬN ĐỊNH GIÁ THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN. (bài 17)


04/08/2021

Sau khi trải qua 2 bước bạn đến bước này, chỉ còn lại các ứng viên mà bạn lập kế hoạch thật chi tiết, đây là một phạm trù lớn, liên quan đến rất nhiều bài viết của mình. THÀNH RA KHÔNG THỂ NÓI HẾT Ở ĐÂY CỐ GẮNG GỢI Ý CÁC CÁCH LÀM ĐỂ CÁC BẠN NẮM BẮT VÀ PHÁT TRIỂN CHÚNG.

Cách Tầm Soát Một CP sau kỳ Báo Cáo KQKD LẬP MA TRẬN ĐỊNH GIÁ THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN. (bài 17)

Cách Tầm Soát Một CP sau kỳ Báo Cáo KQKD LẬP MA TRẬN ĐỊNH GIÁ THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN. (bài 17)
Sau khi trải qua 2 bước bạn đến bước này, chỉ còn lại các ứng viên mà bạn lập kế hoạch thật chi tiết, đây là một phạm trù lớn, liên quan đến rất nhiều bài viết của mình. THÀNH RA KHÔNG THỂ NÓI HẾT Ở ĐÂY CỐ GẮNG GỢI Ý CÁC CÁCH LÀM ĐỂ CÁC BẠN NẮM BẮT VÀ PHÁT TRIỂN CHÚNG.
Dựa trên tinh thần đó, bạn nên phát triển thêm rồi mỗi người sẽ ngã về một kiểu. Lâu ngày chúng là của bạn. Bạn phải làm việc đó, quy luật của vũ trụ là luật hấp dẫn. Bạn biết đó, khi bạn có thứ bạn cần, bạn có năng lực đó, đã đủ sức hút đó, thì cổ phiếu bạn muốn nó sẽ xuất hiện ngay trước mặt bạn. Đó là điều chắc chắn.
tầm soát cổ phiếu
Hình 1: Là cách trình bày đơn giản nhất
Các hình tiếp theo: Làm cầu kỳ nhưng rất bài bản (chỉ nói đến cách làm, không nói lời hày con số trong đó, do các bạn còn mới trình bày chứ không phải tôi). KHÔNG CẦN THIẾT LÀM BÀI BẢN VẬY, LÀM GỌN, CÀNG GỌN CÀNG TỐT, TÔI TRÌNH BÀY ĐỂ CÁC BẠN THẤY TỪ PHỨC TẠP ĐẾN ĐƠN GIẢN, TÙY CÁC BẠN SÁNG TẠO
tầm soát cổ phiếu
tầm soát cổ phiếu
tầm soát cổ phiếu
tầm soát cổ phiếu
tầm soát cổ phiếu
tầm soát cổ phiếu
tầm soát cổ phiếu
tầm soát cổ phiếu
tầm soát cổ phiếu
tầm soát cổ phiếu
tầm soát cổ phiếu
tầm soát cổ phiếu
tầm soát cổ phiếu
tầm soát cổ phiếu
Hãy đọc các bài, đọc các sách mình đã nói, không thể ngày một ngày hai, bạn cần một vài năm hoặc 5-7 mới hoàn thiện được tốt. kinh nghiệm để tính tương lai dựa vào 3 yếu tố (1) là từ công thức các sách (2) là kinh nghiệm nhìn thấy những gì đang xảy ra và cập nhật chúng (3) lượng hóa định tính. Lâu ngày bạn sẽ đạt được tầm cao hơn, không có cách nào khác để ước tương lai đưa về hiện tại chính xác 100% cả, chỉ những người chủ công ty & bộ phận kế toán mới biết rõ, vì vậy giao dịch nội gián tràn lan trên TT, và đọc vị nó thông qua diễn biến giá CP cũng là một yếu tố tôi gọi đó là yếu tố (4) nội gián. CÓ NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG NÓI LOA LOA CÁI MIỆNG VÀ TỎ RA MÌNH BIẾT HẾT, THẬT CHẤT ĐÓ LÀ NHÓM LỢI ÍCH GIAO DỊCH NỘI GIÁN NÓ LÀ HÀNH VI PHẠM PHÁP.
Vậy là tôi đã trình bày hết lời hứa của mình, các bạn hãy chia sẽ hơn đến nhiều NĐT hơn nữa, Xin cảm ơn các bạn đã đọc