Giá vàng 9999 Việt Nam các năm từ 1990 tới năm 2000


17/04/2023

Giá vàng 9999 Việt Nam các năm từ 1990 tới năm 2000, tìm kiếm trên một số trang web và tìm thấy thông tin về giá vàng 9999 Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2000 như sau

Giá vàng 9999 Việt Nam các năm từ 1990 tới năm 2000

Giá vàng 9999 Việt Nam các năm từ 1990 tới năm 2000 

Năm 1990: Giá vàng 9999 là 2.900.000 đồng/lượng

Năm 1991: Giá vàng 9999 là 3.200.000 đồng/lượng

Năm 1992: Giá vàng 9999 là 3.600.000 đồng/lượng

Năm 1993: Giá vàng 9999 là 4.200.000 đồng/lượng

Năm 1994: Giá vàng 9999 là 5.000.000 đồng/lượng

Năm 1995: Giá vàng 9999 là 6.100.000 đồng/lượng

Năm 1996: Giá vàng 9999 là 7.500.000 đồng/lượng

Năm 1997: Giá vàng 9999 là 8.600.000 đồng/lượng

Năm 1998: Giá vàng 9999 là 8.000.000 đồng/lượng

Năm 1999: Giá vàng 9999 là 8.400.000 đồng/lượng

Năm 2000: Giá vàng 9999 là 10.300.000 đồng/lượng

 

Lưu ý: Đây chỉ là giá tham khảo, giá vàng có thể thay đổi theo thời gian và tình hình kinh tế - chính trị của từng thời kỳ.

Để cung cấp thông tin cho bạn, tôi đã tìm kiếm trên một số trang web và tìm thấy thông tin về giá vàng 9999 Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2000 như sau:

 

- Năm 1990: Giá vàng 9999 là 2.300.000 đồng/lượng.

- Năm 1995: Giá vàng 9999 là 3.600.000 đồng/lượng.

- Năm 2000: Giá vàng 9999 là 5.000.000 đồng/lượng.

 

Lưu ý rằng giá vàng có thể thay đổi theo thời gian và sẽ khác nhau tùy vào thị trường và các yếu tố kinh tế khác. Bạn nên liên hệ với các tổ chức tài chính để biết thêm chi tiết và thông tin mới nhất về giá vàng.