Giá vàng các Ngân hàng - Cập nhật lúc 2020-04-06 22:24:32


Bảng giá vàng Ngân Hàng được cập nhật mới nhất vào lúc - 2020-04-06 22:24:32

Hệ thống Mua vào Bán ra
Ngân hàng VPBank Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 47.000.000 50.000 48.000.000 50.000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 47.000.000 50.000 48.000.000 50.000
Ngân hàng eximbank Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) 47.100.000 300.000 47.900.000 300.000
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ) 46.960.000 300.000 47.900.000 300.000

Xem thêm: Giá vàng SJC ngày hôm qua 05/04/2020