Giá vàng các Ngân hàng - Cập nhật lúc 2020-07-16 20:52:51


Bảng giá vàng Ngân Hàng được cập nhật mới nhất vào lúc - 2020-07-16 20:52:51

Hệ thống Mua vào Bán ra
Ngân hàng eximbank Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) 50.400.000 50.000 50.600.000 50.000
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ) 50.260.000 50.000 50.600.000 50.000

Xem thêm: Giá vàng SJC ngày hôm qua 15/07/2020