Giá vàng các Ngân hàng - Cập nhật lúc 2020-08-14 14:59:20


Bảng giá vàng Ngân Hàng được cập nhật mới nhất vào lúc - 2020-08-14 14:59:20

Hệ thống Mua vào Bán ra
Ngân hàng eximbank Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) 55.000.000 1.100.000 56.200.000 800.000
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ) 54.860.000 1.100.000 56.200.000 800.000

Xem thêm: Giá vàng SJC ngày hôm qua 13/08/2020