Giá Vàng Ngọc Hải - Cập nhật lúc 2020-02-22 17:07:42


Bảng giá vàng Ngọc Hải được cập nhật mới nhất vào lúc - 2020-02-22 17:07:42

Hệ thống Mua vào Bán ra
CN Nguyễn Huệ Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 820.000.000 10
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 730.000.000 10
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 980.000.000 1.230.000.000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 980.000.000 1.230.000.000
Vàng trắng 585.P 30.390.000 60.000 35.030.000 100.000
Vàng trắng 416.P 30.390.000 60.000 35.030.000 100.000
Vàng nữ trang 990 45.000.000 400.000 45.800.000 400.000
Vàng Nhẫn 24K 45.440.000 440.000 46.000.000 500.000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 45.440.000 390.000 46.000.000 400.000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 45.440.000 390.000 46.000.000 400.000
Vàng HBS, NHJ 45.440.000 440.000 10
Vàng đỏ 585 26.760.000 50.000 29.570.000 80.000
Vàng 18k.750 30.390.000 60.000 35.030.000 100.000
Vàng 17k 30.390.000 60.000 35.030.000 100.000
V��ng HBS, NHJ 45.100.000 10

Xem thêm: Giá vàng SJC ngày hôm qua 21/02/2020