Giá Vàng Ngọc Hải - Cập nhật lúc 2020-12-02 16:22:19


Bảng giá vàng Ngọc Hải được cập nhật mới nhất vào lúc - 2020-12-02 16:22:19

Hệ thống Mua vào Bán ra
CN Nguyễn Huệ VT gram không hột đổi đồ 10 1.031.000.000 10.000.000
VT gram không hột 17K.P 975.000.000 10.000.000 1.407.000.000
VT gram không hột 14K.P 975.000.000 10.000.000 1.407.000.000
VT gram có hột 17K.P 848.000.000 9.000.000 1.372.000.000
VT gram có hột 14K.P 848.000.000 9.000.000 1.372.000.000
VT gram c�� hột 14K.P 839.000.000 1.372.000.000
Vàng trắng 585.P 35.400.000 350.000 40.370.000 330.000
Vàng trắng 416.P 30.650.000 300.000 33.990.000 270.000
Vàng tr��ng 416.P 30.530.000 33.990.000
Vàng nữ trang 990 52.000.000 400.000 53.200.000 400.000
Vàng Nhẫn 24K 52.600.000 500.000 53.400.000 400.000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 54.000.000 600.000 55.100.000 700.000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 54.100.000 600.000 55.100.000 700.000
Vàng HBS, NHJ 52.600.000 500.000 10
Vàng đỏ 585 30.650.000 300.000 33.990.000 270.000
Vàng 18k.750 35.400.000 350.000 40.370.000 330.000
Vàng 17k 35.400.000 350.000 40.370.000 330.000
VT gram có h���t 17K.P - -

Xem thêm: Giá vàng SJC ngày hôm qua 01/12/2020