Giá Vàng Ngọc Hải - Cập nhật lúc 2020-02-19 10:59:10


Bảng giá vàng Ngọc Hải được cập nhật mới nhất vào lúc - 2020-02-19 10:59:10

Hệ thống Mua vào Bán ra
CN Nguyễn Huệ Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 830.000.000 38.000.000 10
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 730.000.000 22.000.000 10
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 970.000.000 10.000.000 1.220.000.000 20.000.000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 970.000.000 10.000.000 1.220.000.000 20.000.000
Vàng trắng 585.P 29.880.000 350.000 34.340.000 370.000
Vàng trắng 416.P 29.880.000 350.000 34.340.000 370.000
Vàng nữ trang 990 44.000.000 280.000 44.860.000 340.000
Vàng Nhẫn 24K 44.540.000 320.000 45.040.000 370.000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 44.540.000 320.000 45.040.000 370.000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 44.540.000 320.000 45.040.000 370.000
Vàng HBS, NHJ 44.540.000 320.000 10
Vàng đỏ 585 26.760.000 340.000 29.630.000 550.000
Vàng 18k.750 29.880.000 350.000 34.340.000 370.000
Vàng 17k 29.880.000 350.000 34.340.000 370.000
V��ng HBS, NHJ - -

Xem thêm: Giá vàng SJC ngày hôm qua 18/02/2020