Giá Vàng Ngọc Hải - Cập nhật lúc 2020-07-09 18:17:38


Bảng giá vàng Ngọc Hải được cập nhật mới nhất vào lúc - 2020-07-09 18:17:38

Hệ thống Mua vào Bán ra
CN Nguyễn Huệ Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 880.000.000 10
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 780.000.000 10
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 1.000.000.000 1.350.000.000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 1.000.000.000 1.350.000.000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – M���i ) 1.000.000.000 1.350.000.000
Vàng trắng 585.P 32.830.000 150.000 37.850.000 230.000
Vàng trắng 416.P 28.420.000 130.000 31.870.000 190.000
Vàng tr��ng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 1.000.000.000 1.350.000.000
Vàng tr��ng 585.P 32.830.000 150.000 37.850.000 230.000
Vàng nữ trang 990 49.000.000 400.000 50.100.000 200.000
Vàng Nhẫn 24K 49.750.000 350.000 50.450.000 350.000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 49.900.000 400.000 50.850.000 250.000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 50.200.000 400.000 50.850.000 250.000
Vàng mi��ng SJC (1c,2c,5c) 49.500.000 50.600.000
Vàng HBS, NHJ 49.750.000 350.000 10
Vàng đỏ 585 28.420.000 130.000 31.870.000 190.000
Vàng 18k.750 32.830.000 150.000 37.850.000 230.000
Vàng 17k 32.830.000 150.000 37.850.000 230.000
Vàng tr��ng 416.P - -
Vàng tr���ng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) - -
Vàng tr���ng 585.P - -

Xem thêm: Giá vàng SJC ngày hôm qua 08/07/2020