Bảng Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử mới nhất - Cập nhật lúc 06:00:28 06/03/2020


Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 2677 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp mặc định theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền ảo
Giá (USD) Giá (VND) Vốn hóa thị trường Đơn vị hiện có Giao dịch (24h) % (24h)
70 KuCoin Shares (KCS) KuCoin Shares (KCS)KCS
$1.3053867 0 $106,846,490 81,850,451 KCS $9,863,638 4.72%
70 Ternio (TERN) Ternio (TERN)TERN
$0.24200826 0 $80,869,936 334,161,876 TERN $1,929 1012.44%
71 Holo (HOT) Holo (HOT)HOT
$0.00065269 0 $106,710,714 163,494,303,148 HOT $8,735,395 3.24%
71 Safe Exchange Coin (SAFEX) Safe Exchange Coin (SAFEX)SAFEX
$0.032082 0 $49,507,585 1,543,157,590 SAFEX $12,095 535.88%
72 Nexo (NEXO) Nexo (NEXO)NEXO
$0.18805725 0 $105,312,061 560,000,011 NEXO $15,717,549 4.99%
73 Maximine Coin (MXM) Maximine Coin (MXM)MXM
$0.06253397 0 $103,118,515 1,649,000,000 MXM $749 2059.50%
74 Nervos Network (CKB) Nervos Network (CKB)CKB
$0.00750567 0 $101,934,356 13,580,978,159 CKB $9,888,523 0.44%
75 GlitzKoin (GTN) GlitzKoin (GTN)GTN
$0.39485991 0 $97,727,601 247,499,428 GTN $2,952,443 0.55%
76 inSure (SURE) inSure (SURE)SURE
$0.02747691 0 $97,346,634 3,542,852,374 SURE $20,422 -4.49%
77 Siacoin (SC) Siacoin (SC)SC
$0.00227296 0 $95,048,295 41,817,047,634 SC $1,456,040 2.54%
78 v.systems (VSYS) v.systems (VSYS)VSYS
$0.04805516 0 $93,157,039 1,938,544,061 VSYS $32,316,870 -8.26%
79 MCO (MCO) MCO (MCO)MCO
$4.74437907 0 $74,931,922 15,793,831 MCO $7,559,311 5.69%
79 MCO (MCO) MCO (MCO)MCO
$4.38770113 0 $69,298,611 15,793,831 MCO $6,229,601 2.78%
79 Enjin Coin (ENJ) Enjin Coin (ENJ)ENJ
$0.1115031 0 $90,849,619 814,772,129 ENJ $8,177,509 5.75%
80 Restart Energy MWAT (MWAT) Restart Energy MWAT (MWAT)MWAT
$0.08993245 0 $40,716,919 452,750,000 MWAT $51,580 455.72%
80 Horizen (ZEN) Horizen (ZEN)ZEN
$10.35217683 0 $88,668,594 8,565,213 ZEN $1,850,109 1.58%
81 DigixDAO (DGD) DigixDAO (DGD)DGD
$43.20324761 0 $86,406,495 2,000,000 DGD $546,776 3.65%
81 STEM CELL COIN (SCC) STEM CELL COIN (SCC)SCC
$0.15571613 0 $49,931,641 320,658,118 SCC $100,880 162.28%
81 DEX (DEX) DEX (DEX)DEX
$0.22278059 0 $42,671,904 191,542,291 DEX $121,824 211.82%
82 Qubitica (QBIT) Qubitica (QBIT)QBIT
$34.79311126 0 $72,554,638 2,085,316 QBIT $108,528 -8.81%
82 NewYorkCoin (NYC) NewYorkCoin (NYC)NYC
$0.00054244 0 $72,700,532 134,024,588,760 NYC $4,093 5892.84%
82 Bytecoin (BCN) Bytecoin (BCN)BCN
$0.00045851 0 $84,396,612 184,066,828,814 BCN $32,758 -3.16%
83 DxChain Token (DX) DxChain Token (DX)DX
$0.00168748 0 $84,374,074 50,000,000,000 DX $1,927,781 4.02%
84 Clams (CLAM) Clams (CLAM)CLAM
$19.99749791 0 $72,154,253 3,608,164 CLAM $180,404 7.47%
84 Binance USD (BUSD) Binance USD (BUSD)BUSD
$1.00205958 0 $84,077,117 83,904,309 BUSD $70,027,331 0.36%
85 PLATINCOIN (PLC) PLATINCOIN (PLC)PLC
$11.1218973 0 $55,621,420 5,001,073 PLC $1,977,119 65.15%
85 MCO (MCO) MCO (MCO)MCO
$5.30976455 0 $83,861,525 15,793,831 MCO $24,668,678 3.90%
85 Storeum (STO) Storeum (STO)STO
$0.41423155 0 $60,034,454 144,929,699 STO $5,184 -79.30%
86 Bytom (BTM) Bytom (BTM)BTM
$0.08340536 0 $83,613,814 1,002,499,275 BTM $12,627,778 5.69%
86 Unobtanium (UNO) Unobtanium (UNO)UNO
$171.33985848 0 $34,247,463 199,880 UNO $63,890 140.34%
87 DigiByte (DGB) DigiByte (DGB)DGB
$0.00638799 0 $82,363,421 12,893,477,671 DGB $1,112,964 5.94%
87 Joule (JUL) Joule (JUL)JUL
$0.05773803 0 $58,344,282 1,010,499,999 JUL $123,566 52.55%
87 MassGrid (MGD) MassGrid (MGD)MGD
$0.77505796 0 $41,125,432 53,061,106 MGD $59,060 1221.49%
88 Japan Content Token (JCT) Japan Content Token (JCT)JCT
$0.23551352 0 $69,040,972 293,150,782 JCT $59,527 43.47%
88 botXcoin (BOTX) botXcoin (BOTX)BOTX
$0.04986014 0 $81,376,851 1,632,102,305 BOTX $419,355 3.14%
88 OVCODE (OVC) OVCODE (OVC)OVC
$1.39448664 0 $61,396,152 44,027,781 OVC $296,708 294.31%
89 RealTract (RET) RealTract (RET)RET
$0.00698515 0 $74,741,148 10,700,000,000 RET $274,742 290.10%
89 KAASO (KAASO) KAASO (KAASO)KAASO
$2.17918563 0 $53,607,966 24,600,000 KAASO $13,996 -18.95%
89 BitTorrent (BTT) BitTorrent (BTT)BTT
$0.0003817 0 $80,965,453 212,116,500,000 BTT $74,747,250 4.45%
89 Theta Token (THETA) Theta Token (THETA)THETA
$0.04585664 0 $32,397,840 706,502,689 THETA $2,196,643 -18.54%
90 Syscoin (SYS) Syscoin (SYS)SYS
$0.09927798 0 $54,871,171 552,702,309 SYS $567,854 58.12%
90 Etheera (ETA) Etheera (ETA)ETA
$0.00648425 0 $37,984,065 5,857,896,294 ETA $890 8249.65%
90 Tap (XTP) Tap (XTP)XTP
$0.15494998 0 $80,388,410 518,802,335 XTP $349,076 1.19%
91 Poseidon Network (QQQ) Poseidon Network (QQQ)QQQ
$0.02414602 0 $51,324,173 2,125,575,307 QQQ $64,493 326.36%
91 HyperCash (HC) HyperCash (HC)HC
$1.75266267 0 $78,050,351 44,532,443 HC $24,656,908 10.55%
92 UNI COIN (UNI) UNI COIN (UNI)UNI
$0.99774143 0 $59,873,879 60,009,414 UNI $4,848 30.62%
92 Orbs (ORBS) Orbs (ORBS)ORBS
$0.05336357 0 $87,254,312 1,635,091,511 ORBS $3,213,728 69.05%
92 Counos Coin (CCA) Counos Coin (CCA)CCA
$5.14558808 0 $76,403,357 14,848,324 CCA $64,694 1.19%
92 LUNA (LUNA) LUNA (LUNA)LUNA
$0.20770777 0 $59,771,195 287,765,804 LUNA $5,771,358 0.81%
93 Streamr DATAcoin (DATA) Streamr DATAcoin (DATA)DATA
$0.06996262 0 $47,375,506 677,154,514 DATA $14,385,090 452.69%
93 CWV Chain (CWV) CWV Chain (CWV)CWV
$0.02504078 0 $88,667,200 3,540,912,311 CWV $405,246 4970.74%
93 1irstcoin (FST) 1irstcoin (FST)FST
$1.85047264 0 $73,770,751 39,865,896 FST $123,877 85.78%
93 RChain (RHOC) RChain (RHOC)RHOC
$0.17803874 0 $66,549,078 373,789,868 RHOC $90,603 32.41%
93 Komodo (KMD) Komodo (KMD)KMD
$0.64342031 0 $76,349,599 118,662,091 KMD $2,667,173 -1.53%
94 Centrality (CENNZ) Centrality (CENNZ)CENNZ
$0.08990855 0 $75,749,855 842,521,184 CENNZ $222,462 8.73%
95 BORA (BORA) BORA (BORA)BORA
$0.05495334 0 $48,788,351 887,814,093 BORA $226,318 437.22%
95 Cajutel (CAJ) Cajutel (CAJ)CAJ
$50.60944195 0 $68,423,083 1,351,983 CAJ $65,049 305.89%
95 Matic Network (MATIC) Matic Network (MATIC)MATIC
$0.02678245 0 $73,879,491 2,758,503,686 MATIC $80,919,574 8.22%
95 Wanchain (WAN) Wanchain (WAN)WAN
$0.60042754 0 $63,736,880 106,152,493 WAN $48,704,159 116.81%
96 BitShares (BTS) BitShares (BTS)BTS
$0.02671167 0 $73,456,553 2,749,980,000 BTS $6,966,822 5.19%
96 Aurora DAO (AURA) Aurora DAO (AURA)AURA
$0.26204919 0 $48,731,428 185,962,903 AURA $34,178 873.97%
97 WAX (WAXP) WAX (WAXP)WAXP
$0.06069025 0 $63,859,404 1,052,218,426 WAXP $4,117,754 39.16%
97 Mooncoin (MOON) Mooncoin (MOON)MOON
$0.00033058 0 $74,642,174 225,788,943,476 MOON $861 1294.85%
97 Gold Bits Coin (GBC) Gold Bits Coin (GBC)GBC
$0.54578495 0 $57,836,073 105,968,611 GBC $40,274 174.06%
97 Blue Whale Token (BWX) Blue Whale Token (BWX)BWX
$0.0007707 0 $49,571,299 64,319,998,646 BWX $12,432 253.76%
97 Ormeus Coin (ORME) Ormeus Coin (ORME)ORME
$1.25089013 0 $44,913,208 35,904,998 ORME $2,089,752 64.96%
97 ABBC Coin (ABBC) ABBC Coin (ABBC)ABBC
$0.13097408 0 $72,745,222 555,416,924 ABBC $35,732,425 22.33%
97 BnkToTheFuture (BFT) BnkToTheFuture (BFT)BFT
$0.07519811 0 $47,374,056 629,989,999 BFT $150,901 199.37%
97 Melon (MLN) Melon (MLN)MLN
$44.81603827 0 $36,413,126 812,502 MLN $9,071 436.85%
97 Fantom (FTM) Fantom (FTM)FTM
$0.03435269 0 $62,304,058 1,813,658,595 FTM $38,201,450 3.91%
98 Radium (RADS) Radium (RADS)RADS
$9.53790995 0 $33,976,754 3,562,285 RADS $6,930 1268.56%
98 eBoost (EBST) eBoost (EBST)EBST
$0.64740967 0 $64,734,494 99,990,001 EBST $9,034 1939.26%
98 CRYPTO20 (C20) CRYPTO20 (C20)C20
$1.62247084 0 $65,638,406 40,455,831 C20 $15,005 83.53%
98 Wixlar (WIX) Wixlar (WIX)WIX
$0.02144066 0 $51,285,827 2,391,989,688 WIX $2,806 48.96%
98 Waltonchain (WTC) Waltonchain (WTC)WTC
$1.35074177 0 $57,122,608 42,289,806 WTC $3,411,632 15.40%
98 SOLVE (SOLVE) SOLVE (SOLVE)SOLVE
$0.1534238 0 $50,234,509 327,423,172 SOLVE $2,070,965 92.54%
98 Ark (ARK) Ark (ARK)ARK
$0.57587315 0 $65,084,139 113,018,186 ARK $946,724 9.40%
98 Everus (EVR) Everus (EVR)EVR
$0.10493277 0 $47,949,201 456,951,656 EVR $8,623 -24.51%
98 Clipper Coin (CCC) Clipper Coin (CCC)CCC
$0.01674355 0 $49,280,803 2,943,270,216 CCC $8,082,962 -7.83%
98 Veritaseum (VERI) Veritaseum (VERI)VERI
$23.73385064 0 $51,019,388 2,149,646 VERI $125,710 70.84%
98 Vitae (VITAE) Vitae (VITAE)VITAE
$2.52806781 0 $48,884,595 19,336,742 VITAE $155,994 240.12%
98 Swipe (SXP) Swipe (SXP)SXP
$1.17922178 0 $72,077,704 61,123,111 SXP $11,555,861 -1.20%
99 MX Token (MX) MX Token (MX)MX
$0.21693493 0 $50,530,334 232,928,525 MX $18,876,924 11.14%
99 QASH (QASH) QASH (QASH)QASH
$0.14033294 0 $49,116,527 350,000,000 QASH $430,813 14.62%
99 Timicoin (TMC) Timicoin (TMC)TMC
$0.10462958 0 $33,183,225 317,149,560 TMC $38,624 562.55%
99 Vertcoin (VTC) Vertcoin (VTC)VTC
$0.67873358 0 $32,735,201 48,229,824 VTC $46,280,543 137.89%
99 Storj (STORJ) Storj (STORJ)STORJ
$0.34834005 0 $47,300,203 135,787,439 STORJ $16,008,449 17.39%
99 smARTOFGIVING (AOG) smARTOFGIVING (AOG)AOG
$1.0734452 0 $62,415,234 58,144,778 AOG $11,740 884.00%
99 Apollo Currency (APL) Apollo Currency (APL)APL
$0.00231519 0 $33,998,856 14,685,096,531 APL $1,703,728 14.84%
99 SIX (SIX) SIX (SIX)SIX
$0.1953045 0 $53,469,800 273,776,596 SIX $7,047 935.82%
99 Steem (STEEM) Steem (STEEM)STEEM
$0.19528964 0 $70,700,926 362,031,108 STEEM $1,939,324 4.00%
99 Loom Network (LOOM) Loom Network (LOOM)LOOM
$0.08653603 0 $68,739,436 794,344,715 LOOM $2,471,965 39.55%
99 Aurora (AOA) Aurora (AOA)AOA
$0.00733509 0 $47,988,548 6,542,330,148 AOA $25,113,170 47.21%
99 Cosmo Coin (COSM) Cosmo Coin (COSM)COSM
$0.06070567 0 $40,720,205 670,780,889 COSM $545,712,845 8.12%
99 Credo (CREDO) Credo (CREDO)CREDO
$0.08136469 0 $44,741,768 549,891,703 CREDO $213,432 143.26%
99 Quant (QNT) Quant (QNT)QNT
$4.82801245 0 $58,287,329 12,072,738 QNT $2,205,269 1.90%
99 Factom (FCT) Factom (FCT)FCT
$6.46267614 0 $62,225,285 9,628,408 FCT $531,172 9.52%
99 TenX (PAY) TenX (PAY)PAY
$0.36038488 0 $41,209,240 114,347,861 PAY $5,823,011 39.30%
99 Groestlcoin (GRS) Groestlcoin (GRS)GRS
$0.58176538 0 $41,948,896 72,106,209 GRS $466,108,589 43.85%
99 Nexus (NXS) Nexus (NXS)NXS
$1.01154323 0 $64,392,030 63,657,220 NXS $103,340 262.43%