Giá Baer Chain (BRC) mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 06:00:28 06/03/2020


$1.12943192 (19.15%)
1 BRC = 0.00012397 BTC
Quy đổi VNĐ 1 BRC = 26,092 đồng
Vốn hóa thị trường $196,521,154
Thanh khoản (24h) $47,727
Tổng BRC hiện có 174,000,000 BRC
Dao động 1 giờ 0.14%
Dao động 24 giờ 19.15%
Dao động 7 ngày -8.66%

Biểu đồ giá Baer Chain (BRC) - BRC/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Baer Chain (BRC)

Công cụ chuyển đổi tiền Baer Chain (BRC) sang VNĐ, USD, BTC

VNĐ
USD
BTC
BRC
VNĐ
123456789
BRC
USD
123456789
BRC
BTC
123456789