Giá Bitcoin Cash (BCH) mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 06:00:28 06/03/2020


$336.34443876 (5.48%)
1 BCH = 0.03691741 BTC
Quy đổi VNĐ 1 BCH = 8,072,267 đồng
Vốn hóa thị trường $6,160,013,858
Thanh khoản (24h) $4,662,182,471
Tổng BCH hiện có 18,314,600 BCH
Dao động 1 giờ -1.02%
Dao động 24 giờ 5.48%
Dao động 7 ngày 2.87%

Biểu đồ giá Bitcoin Cash (BCH) - BCH/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Bitcoin Cash (BCH)
Biểu đồ thời gian thực BCH/USD

Công cụ chuyển đổi tiền Bitcoin Cash (BCH) sang VNĐ, USD, BTC

VNĐ
USD
BTC
BCH
VNĐ
123456789
BCH
USD
123456789
BCH
BTC
123456789