Giá Bitcoin 2 (BTC2) mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 22:25:17 07/06/2019


$6.64230395 (126.63%)
1 BTC2 = 0.00083671 BTC
Quy đổi VNĐ 1 BTC2 = 155,464 đồng
Vốn hóa thị trường $114,838,283
Thanh khoản (24h) $495,061
Tổng BTC2 hiện có 17,288,923 BTC2
Dao động 1 giờ -3.36%
Dao động 24 giờ 126.63%
Dao động 7 ngày 1208.47%

Biểu đồ giá Bitcoin 2 (BTC2) - BTC2/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Bitcoin 2 (BTC2)

Công cụ chuyển đổi tiền Bitcoin 2 (BTC2) sang VNĐ, USD, BTC

VNĐ
USD
BTC
BTC2
VNĐ
123456789
BTC2
USD
123456789
BTC2
BTC
123456789