Giá Insight Chain (INB) mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 06:00:28 06/03/2020


$0.60782353 (4.10%)
1 INB = 0.00006672 BTC
Quy đổi VNĐ 1 INB = 14,042 đồng
Vốn hóa thị trường $212,679,088
Thanh khoản (24h) $12,538,436
Tổng INB hiện có 349,902,689 INB
Dao động 1 giờ -0.33%
Dao động 24 giờ 4.10%
Dao động 7 ngày 14.18%

Biểu đồ giá Insight Chain (INB) - INB/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Insight Chain (INB)

Công cụ chuyển đổi tiền Insight Chain (INB) sang VNĐ, USD, BTC

VNĐ
USD
BTC
INB
VNĐ
123456789
INB
USD
123456789
INB
BTC
123456789