Giá MINDOL (MIN) mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 06:00:28 06/03/2020


$1.29112652 (-3.28%)
1 MIN = 0.00014171 BTC
Quy đổi VNĐ 1 MIN = 29,828 đồng
Vốn hóa thị trường $219,883,591
Thanh khoản (24h) $1,696,302
Tổng MIN hiện có 170,303,676 MIN
Dao động 1 giờ 5.17%
Dao động 24 giờ -3.28%
Dao động 7 ngày -13.44%

Biểu đồ giá MINDOL (MIN) - MIN/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá MINDOL (MIN)

Công cụ chuyển đổi tiền MINDOL (MIN) sang VNĐ, USD, BTC

VNĐ
USD
BTC
MIN
VNĐ
123456789
MIN
USD
123456789
MIN
BTC
123456789