Giá Multi-collateral DAI (DAI) mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 06:00:28 06/03/2020


$1.0094797 (0.85%)
1 DAI = 0.00011080 BTC
Quy đổi VNĐ 1 DAI = 23,627 đồng
Vốn hóa thị trường $118,629,529
Thanh khoản (24h) $18,527,584
Tổng DAI hiện có 117,515,517 DAI
Dao động 1 giờ -0.24%
Dao động 24 giờ 0.85%
Dao động 7 ngày 1.28%

Biểu đồ giá Multi-collateral DAI (DAI) - DAI/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Multi-collateral DAI (DAI)

Công cụ chuyển đổi tiền Multi-collateral DAI (DAI) sang VNĐ, USD, BTC

VNĐ
USD
BTC
DAI
VNĐ
123456789
DAI
USD
123456789
DAI
BTC
123456789