Bảng Tỷ giá các sàn tiền ảo ở Việt Nam - Cập nhật lúc 02:31:02 26/09/2020


Giá sàn mua vào (VNĐ):

santienao.com btcbank247.com tiktakbtc.com bitcoin.vn mua-bitcoin.com
Bitcoin Cash 4,717,990 - - - -
Bitcoin 244,467,460 - - - -
Dash - - - - -
Ethereum 7,956,390 - - - -
Litecoin - - - - -
Perfect Money 21,950 - - - -
Tether - - - - -
WEX Code 4,050 - - - -
Web Money 22,550 - - - -

Giá sàn bán ra (VNĐ):

santienao.com btcbank247.com tiktakbtc.com bitcoin.vn mua-bitcoin.com
Bitcoin Cash 5,373,044 - - - -
Bitcoin 254,789,018 - - - -
Dash - - - - -
Ethereum 8,545,218 - - - -
Litecoin - - - - -
Perfect Money 23,550 - - - -
Tether - - - - -
WEX Code 18,000 - - - -
Web Money 23,750 - - - -