Giá Vitae (VITAE) mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 16:10:30 24/12/2019


$2.52806781 (240.12%)
1 VITAE = 0.00034087 BTC
Quy đổi VNĐ 1 VITAE = 0 đồng
Vốn hóa thị trường $48,884,595
Thanh khoản (24h) $155,994
Tổng VITAE hiện có 19,336,742 VITAE
Dao động 1 giờ 231.77%
Dao động 24 giờ 240.12%
Dao động 7 ngày 260.58%

Biểu đồ giá Vitae (VITAE) - VITAE/USD trực tiếp theo thời gian thực

Biểu đồ lịch sử giá Vitae (VITAE)

Công cụ chuyển đổi tiền Vitae (VITAE) sang VNĐ, USD, BTC

VNĐ
USD
BTC
VITAE
VNĐ
123456789
VITAE
USD
123456789
VITAE
BTC
123456789