Tỷ giá USD thị trường tự do chợ đen mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-09-01 04:26:35


Bảng tỷ giá ngoại tệ Thị Trường Tự Do được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-09-01 04:26:35

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Thị Trường Tự Do từ Gia247.net

Tỷ giá chợ đen là gì?

Tỷ giá chợ đen hay là tỷ giá trên thị trường tự do là tỷ giá được thực hiện thương mại trên thị trường đen, ví dụ ở Hà Trung hay các tiệm vàng chấp nhận mua bán Đô la.

Việc này được ngân hàng nhà nước Việt nam cấm, nhưng nó vẫn diễn ra.

Giá 247 cung cấp tỷ giá đô la Mỹ thị trường tự do :

Tỷ giá chợ đen được gia247.net cung cấp là tỷ giá thị trường tự do đưa ra tham khảo, và Gia247 không mua bán hay cung cấp các dịch vụ trao đổi tiền tệ.

 

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (25/09/2023)