Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-09-01 04:29:10


Bảng tỷ giá ngoại tệ Eximbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-09-01 04:29:10

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Eximbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (25/09/2023)