Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-07-16 20:57:46


Bảng tỷ giá ngoại tệ Eximbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-07-16 20:57:46

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
- - - -
AUD 16.055 23 16.103 23 16.333 24 16.333 24
CAD 16.995 94 17.046 94 17.290 96 17.290 96
CHF 24.275 200 24.348 200 24.696 203 24.696 203
CNY - 3.270 1 3.360 1 3.360 1
EUR 26.154 103 26.232 104 26.607 105 26.607 105
GBP 28.805 114 28.891 115 29.304 117 29.304 117
HKD 2.500 2.969 1 3.012 1 3.012 1
JPY 215 0 215 0 218 0 218 0
NZD 15.015 11 15.090 11 15.321 12 15.321 12
SGD 16.483 29 16.532 30 16.768 30 16.768 30
THB 708 5 726 5 742 5 742 5
USD 23.090 23.110 23.260 23.260
USD 1-5 22.534 5 23.110 23.260 23.260
USD 5-20 22.990 23.110 23.260 23.260

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Eximbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (16/07/2020)