Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-02-19 11:29:00


Bảng tỷ giá ngoại tệ Eximbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-02-19 11:29:00

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
- - - -
AUD 15.411 33 15.457 33 15.637 33 15.637 33
CAD 17.380 20 17.432 20 17.635 20 17.635 20
CHF 23.428 67 23.498 67 23.772 68 23.772 68
CNY - 3.283 5 3.364 5 3.364 5
EUR 24.862 74 24.937 74 25.228 75 25.228 75
GBP 29.941 39 30.031 39 30.381 40 30.381 40
HKD 2.500 2.974 3.008 3.008
JPY 210 0 210 0 213 0 213 0
NZD 14.701 33 14.775 33 14.962 33 14.962 33
SGD 16.547 12 16.597 12 16.790 12 16.790 12
THB 723 1 741 1 754 1 754 1
USD 23.160 23.180 23.290 23.290
USD 1-5 22.541 13 23.180 23.290 23.290
USD 5-20 23.060 23.180 23.290 23.290

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Eximbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (19/02/2020)