Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-04-06 22:39:08


Bảng tỷ giá ngoại tệ Eximbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-04-06 22:39:08

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
- - - -
AUD 14.095 135 14.137 135 14.398 112 14.398 112
CAD 16.455 100 16.504 100 16.809 72 16.809 72
CHF 23.759 14 23.830 14 24.271 27 24.271 27
CNY - 3.262 3 3.366 3 3.366 3
EUR 25.092 66 25.167 66 25.633 23 25.633 23
GBP 28.583 107 28.669 108 29.199 59 29.199 59
HKD 2.500 3.002 7 3.057 1 3.057 1
JPY 213 1 213 1 217 2 217 2
NZD 13.742 145 13.811 146 14.081 125 14.081 125
SGD 16.190 57 16.239 58 16.539 30 16.539 30
THB 691 2 708 2 726 1 726 1
USD 23.390 40 23.410 40 23.560 40 23.560 40
USD 1-5 22.742 39 23.410 40 23.560 40 23.560 40
USD 5-20 23.290 40 23.410 40 23.560 40 23.560 40

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Eximbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (06/04/2020)