Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HDBANK mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-02-26 19:36:40


Bảng tỷ giá ngoại tệ Hdbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-02-26 19:36:40

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.171 31 15.201 31 15.497 36 15.497 36
CAD 17.356 10 17.389 10 17.614 12 17.614 12
CHF 23.623 48 23.671 48 23.957 51 23.957 51
CNY - 3.221 1 3.414 3.414
EUR 25.083 30 25.129 29 25.426 34 25.426 34
GBP 30.003 103 30.068 103 30.368 96 30.368 96
HKD - 2.962 2 3.009 2 3.009 2
JPY 209 1 209 1 212 1 212 1
NZD - 14.551 45 14.831 46 14.831 46
SGD 16.476 25 16.521 25 16.725 28 16.725 28
THB 712 2 721 2 749 1 749 1
USD 23.160 10 23.180 10 23.300 10 23.300 10
USD(1,5) 22.610 10 23.180 10 23.300 10 23.300 10
USD(10,20) 22.610 10 23.180 10 23.300 10 23.300 10

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Hdbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (26/02/2020)