Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HDBANK mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-08-06 01:59:09


Bảng tỷ giá ngoại tệ Hdbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-08-06 01:59:09

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.770 16.804 17.159 17.159
CAD 18.102 18.166 18.472 18.472
CHF 25.030 25.098 25.525 25.525
CNY - 3.437 3.669 3.669
EUR 26.881 26.950 27.341 27.341
GBP 31.641 31.722 32.124 32.124
HKD - 2.922 2.978 2.978
JPY 207 207 211 211
NZD - 16.021 16.378 16.378
SGD 16.769 16.843 17.123 17.123
THB 678 680 701 701
USD 22.840 22.860 23.020 23.020
USD(1,5) 22.520 22.860 23.020 23.020
USD(10,20) 22.520 22.860 23.020 23.020

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Hdbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (06/08/2021)