Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HDBANK mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-10-30 08:11:08


Bảng tỷ giá ngoại tệ Hdbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-10-30 08:11:08

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.100 69 16.134 70 16.468 70 16.468 70
CAD 17.237 2 17.270 1 17.547 17.547
CHF 25.095 142 25.149 143 25.497 161 25.497 161
CNY - 3.348 7 3.560 8 3.560 8
EUR 26.832 181 26.878 181 27.229 181 27.229 181
GBP 29.738 148 29.784 148 30.140 155 30.140 155
HKD - 2.964 1 3.016 3.016
JPY 219 0 220 0 224 1 224 1
NZD - 15.197 69 15.510 65 15.510 65
SGD 16.789 28 16.831 29 17.090 29 17.090 29
THB 729 1 732 1 754 1 754 1
USD 23.080 23.100 23.260 23.260
USD(1,5) 22.530 23.100 23.260 23.260
USD(10,20) 22.530 23.100 23.260 23.260

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Hdbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (30/10/2020)