Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HDBANK mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-04-21 17:21:30


Bảng tỷ giá ngoại tệ Hdbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-04-21 17:21:30

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.781 17.815 18.178 18.178
CAD 18.250 18.315 18.621 18.621
CHF 24.984 25.052 25.474 25.474
CNY - 3.442 3.672 3.672
EUR 27.582 27.651 28.051 28.051
GBP 32.032 32.113 32.527 32.527
HKD - 2.944 3.001 3.001
JPY 211 211 215 215
NZD - 16.465 16.824 16.824
SGD 17.175 17.252 17.538 17.538
THB 726 728 752 752
USD 22.970 22.990 23.160 23.160
USD(1,5) 22.650 22.990 23.160 23.160
USD(10,20) 22.650 22.990 23.160 23.160

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Hdbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (21/04/2021)