Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HDBANK mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-01-23 10:55:21


Bảng tỷ giá ngoại tệ Hdbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-01-23 10:55:21

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.717 17.752 18.100 18.100
CAD 18.062 18.098 18.406 18.406
CHF 25.840 25.898 26.259 26.259
CNY - 3.460 3.688 3.688
EUR 27.870 27.916 28.274 28.274
GBP 31.461 31.518 31.866 31.866
HKD - 2.952 3.004 3.004
JPY 221 221 225 225
NZD - 16.506 16.825 16.825
SGD 17.262 17.307 17.590 17.590
THB 757 759 783 783
USD 22.970 22.990 23.160 23.160
USD(1,5) 22.420 22.990 23.160 23.160
USD(10,20) 22.420 22.990 23.160 23.160

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Hdbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (23/01/2021)