Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HDBANK mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-06-04 23:43:32


Bảng tỷ giá ngoại tệ Hdbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-06-04 23:43:32

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.866 78 15.896 78 16.216 68 16.216 68
CAD 17.061 9 17.098 8 17.370 14 17.370 14
CHF 23.979 18 24.028 17 24.390 21 24.390 21
CNY - 3.174 7 3.365 7 3.365 7
EUR 25.855 34 25.901 33 26.232 44 26.232 44
GBP 28.855 198 28.920 198 29.263 179 29.263 179
HKD - 2.978 1 3.029 2 3.029 2
JPY 211 1 211 1 215 1 215 1
NZD - 14.774 48 15.067 47 15.067 47
SGD 16.425 41 16.466 41 16.727 34 16.727 34
THB 726 2 728 2 745 1 745 1
USD 23.160 23.180 23.330 23.330
USD(1,5) 22.610 23.180 23.330 23.330
USD(10,20) 22.610 23.180 23.330 23.330

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Hdbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (04/06/2020)