Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HDBANK mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-08-14 14:25:16


Bảng tỷ giá ngoại tệ Hdbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-08-14 14:25:16

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.382 56 16.412 56 16.721 54 16.721 54
CAD 17.355 3 17.394 3 17.667 17.667
CHF 25.232 16 25.287 16 25.678 17 25.678 17
CNY - 3.240 2 3.438 2 3.438 2
EUR 27.182 51 27.228 51 27.537 58 27.537 58
GBP 30.058 55 30.122 56 30.441 56 30.441 56
HKD - 2.967 3.016 3.016
JPY 214 0 215 0 218 1 218 1
NZD - 15.021 62 15.311 63 15.311 63
SGD 16.706 26 16.749 25 17.010 25 17.010 25
THB 736 1 738 1 756 1 756 1
USD 23.080 23.100 23.250 23.250
USD(1,5) 22.530 23.100 23.250 23.250
USD(10,20) 22.530 23.100 23.250 23.250

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Hdbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (14/08/2020)