Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HSBC mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-04-06 23:21:54


Bảng tỷ giá ngoại tệ HSBC được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-04-06 23:21:54

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 13.826 1 13.955 1 14.405 1 14.405 1
CAD 16.223 91 16.408 92 16.869 95 16.869 95
CHF 23.703 16 23.703 16 24.369 15 24.369 15
EUR 24.893 31 25.050 31 25.753 32 25.753 32
GBP 28.130 111 28.452 112 29.251 115 29.251 115
HKD 2.954 2.988 1 3.072 1 3.072 1
JPY 210 2 212 2 218 2 218 2
NZD 13.665 38 13.665 38 14.048 39 14.048 39
SGD 15.966 12 16.149 12 16.602 12 16.602 12
THB 691 1 691 1 738 738
TWD 653 653 688 688
USD 23.435 5 23.435 5 23.545 5 23.545 5

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của HSBC từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (06/04/2020)