Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HSBC mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-09-01 04:29:15


Bảng tỷ giá ngoại tệ HSBC được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-09-01 04:29:15

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của HSBC từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (25/09/2023)