Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HSBC mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-02-19 12:10:19


Bảng tỷ giá ngoại tệ HSBC được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-02-19 12:10:19

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.172 23 15.314 23 15.808 24 15.808 24
CAD 17.105 1 17.300 1 17.786 17.786
CHF 23.305 74 23.305 74 23.960 77 23.960 77
EUR 24.589 86 24.743 86 25.439 89 25.439 89
GBP 29.453 10 29.789 9 30.627 10 30.627 10
HKD 2.916 1 2.949 1 3.032 1 3.032 1
JPY 206 1 208 1 214 1 214 1
NZD 14.653 40 14.653 40 15.065 41 15.065 41
SGD 16.285 5 16.471 5 16.934 5 16.934 5
THB 721 1 721 1 771 2 771 2
TWD 653 653 688 688
USD 23.180 23.180 23.290 23.290

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của HSBC từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (19/02/2020)