Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng MSB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-06-04 23:26:29


Bảng tỷ giá ngoại tệ MSB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-06-04 23:26:29

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.905 50 15.905 50 16.414 30 16.414 30
CAD 17.057 14 17.057 14 17.400 17.400
CHF 24.060 39 24.060 39 24.462 38 24.462 38
CNY 3.184 7 3.184 7 3.344 6 3.344 6
DKK 3.306 2 3.306 2 3.693 2 3.693 2
EUR 25.900 10 25.900 10 26.334 15 26.334 15
GBP 28.994 132 28.994 132 29.357 84 29.357 84
HKD 2.939 1 2.939 1 3.064 3.064
JPY 211 1 211 1 216 1 216 1
KRW 18 18 21 21
NOK 2.301 5 2.301 5 2.601 6 2.601 6
NZD 14.721 31 14.721 31 15.116 29 15.116 29
SEK 2.394 10 2.394 10 2.598 9 2.598 9
SGD 16.423 62 16.423 62 16.758 64 16.758 64
THB 709 709 759 1 759 1
USD 23.175 23.175 23.345 23.345

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của MSB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (04/06/2020)