Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng MSB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-08-14 14:16:03


Bảng tỷ giá ngoại tệ MSB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-08-14 14:16:03

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.411 71 16.411 71 16.800 69 16.800 69
CAD 17.372 14 17.372 14 17.760 86 17.760 86
CHF 25.322 23 25.322 23 25.747 25 25.747 25
CNY 3.256 5 3.256 5 3.419 5 3.419 5
DKK 3.475 3.475 3.881 3.881
EUR 27.192 6 27.192 6 27.690 345 27.690 345
GBP 30.098 14 30.098 14 30.466 13 30.466 13
HKD 2.929 1 2.929 1 3.052 3.052
JPY 215 0 215 0 219 0 219 0
KRW 19 19 22 22
NOK 2.448 7 2.448 7 2.773 9 2.773 9
NZD 14.949 85 14.949 85 15.350 150 15.350 150
SEK 2.559 5 2.559 5 2.777 5 2.777 5
SGD 16.717 23 16.717 23 17.041 23 17.041 23
THB 718 718 770 1 770 1
USD 23.095 5 23.095 5 23.270 23.270

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của MSB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (14/08/2020)