Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng MSB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-02-26 19:01:46


Bảng tỷ giá ngoại tệ MSB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-02-26 19:01:46

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.175 105 15.175 105 15.463 112 15.463 112
CAD 17.350 15 17.350 15 17.665 18 17.665 18
CHF 23.620 41 23.620 41 23.987 37 23.987 37
CNY 3.225 12 3.225 12 3.386 12 3.386 12
DKK 3.198 2 3.198 2 3.571 1 3.571 1
EUR 24.916 178 24.916 178 25.336 183 25.336 183
GBP 30.028 73 30.028 73 30.350 69 30.350 69
HKD 2.921 6 2.921 6 3.045 6 3.045 6
JPY 209 1 209 1 212 1 212 1
KRW 18 18 20 1 20 1
NOK 2.333 12 2.333 12 2.632 18 2.632 18
NZD 14.416 80 14.416 80 14.947 84 14.947 84
SEK 2.293 1 2.293 1 2.486 2 2.486 2
SGD 16.452 43 16.452 43 16.785 48 16.785 48
THB 701 6 701 6 752 5 752 5
USD 23.190 30 23.190 30 23.300 30 23.300 30

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của MSB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (26/02/2020)