Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nhà Nước mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-12-02 17:16:14Tỷ giá trung tâm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 02/12/2020 như sau:

Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 23.152 VND
Bằng chữ Hai Mươi Ba Nghìn Một Trăm Năm Mươi Hai Đồng Việt Nam
Số văn bản 318/TB-NHNN
Ngày cập nhật 2020-12-02 17:15:12
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN

Tỷ giá áp dụng cho ngày 18/10/2019
Đơn vị: VND

STT Ngoại tệ Mua Bán
1 AUD 16.563 38 17.588 41
2 CAD 17.357 53 18.431 57
3 CHF 24.964 228 26.508 242
4 EUR 27.096 274 28.772 291
5 GBP 30.139 173 32.003 183
6 JPY 215 229
7 USD 23.125 23.797
Tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế
STT Ngoại tệ Tỷ giá
1 AED 6.307
2 AUD 17.016
3 BRL 4.311
4 CAD 17.810
5 CHF 25.447
6 CNY 3.521
7 DKK 3.708
8 EUR 27.593
9 GBP 30.977
10 HKD 2.989
11 IDR 2
12 INR 313
13 JPY 222
14 KHR 6
15 LAK 3
16 MOP 2.901
17 MYR 5.668
18 NOK 2.607
19 NZD 16.143
20 PLN 6.186
21 RUB 307
22 SEK 2.716
23 SGD 17.260
24 THB 763
25 TRY 2.927
26 TWD 813
27 WON 21

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ Gia247.net

Tỷ giá trung tâm là gì?

Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do NHNN công bố hàng ngày là cơ sở để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối xác định tỷ giá mua, tỷ giá bán của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ.

ỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do NHNN công bố hàng ngày là cơ sở để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối xác định tỷ giá mua, tỷ giá bán của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ.

Tỷ giá trung tâm được xác định trên cơ sở tham chiếu diễn biến tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế của một số đồng tiền của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn với Việt Nam, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ.

Như vậy, thay cho cách điều hành tỷ giá theo biên độ dao động trước kia, cách thức điều hành tỷ giá mới cho phép tỷ giá biến động linh hoạt hàng ngày theo diễn biến cung cầu ngoại tệ trong nước, biến động trên thị trường thế giới, nhưng vẫn đảm bảo vai trò quản lý của NHNN theo định hướng điều hành chính sách tiền tệ.

Việc công bố tỷ giá trung tâm là bước đi tiếp theo trong các biện pháp đồng bộ được NHNN thực hiện nhằm thực hiện mục tiêu xuyên suốt là nâng cao vị thế của Đồng Việt Nam, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

NHNN sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

 

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (02/12/2020)