Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nhà Nước mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-04-09 18:21:49Tỷ giá trung tâm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 09/04/2020 như sau:

Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 23.235 VND 10
Bằng chữ Hai Mươi Ba Nghìn Hai Trăm Ba Mươi Năm Đồng Việt Nam
Số văn bản 318/TB-NHNN
Ngày cập nhật 2020-04-09 18:20:39
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN

Tỷ giá áp dụng cho ngày 18/10/2019
Đơn vị: VND

STT Ngoại tệ Mua Bán
1 AUD 14.086 263 14.958 280
2 CAD 16.093 39 17.089 42
3 CHF 23.203 7 24.638 7
4 EUR 24.509 14 26.025 15
5 GBP 27.981 223 29.712 237
6 JPY 207 220
7 USD 23.175 23.650
Tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế
STT Ngoại tệ Tỷ giá
1 AUD 14.223 14
2 BRL 4.448 16
3 CAD 16.510 34
4 CHF 23.860 293
5 CNY 3.288 8
6 DKK 3.373 55
7 EUR 25.171 414
8 GBP 28.560 192
9 HKD 2.996 0
10 IDR 1
11 INR 305 3
12 JPY 213 2
13 KHR 6 0
14 LAK 3 0
15 MOP 2.909 0
16 MYR 5.351 58
17 NOK 2.252 15
18 NZD 13.803 0
19 PLN 5.552 58
20 RUB 307 10
21 SEK 2.299 44
22 SGD 16.254 75
23 THB 708 1
24 TRY 3.429 85
25 TWD 772 3
26 WON 19 0

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ Gia247.net

Tỷ giá trung tâm là gì?

Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do NHNN công bố hàng ngày là cơ sở để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối xác định tỷ giá mua, tỷ giá bán của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ.

ỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do NHNN công bố hàng ngày là cơ sở để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối xác định tỷ giá mua, tỷ giá bán của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ.

Tỷ giá trung tâm được xác định trên cơ sở tham chiếu diễn biến tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế của một số đồng tiền của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn với Việt Nam, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ.

Như vậy, thay cho cách điều hành tỷ giá theo biên độ dao động trước kia, cách thức điều hành tỷ giá mới cho phép tỷ giá biến động linh hoạt hàng ngày theo diễn biến cung cầu ngoại tệ trong nước, biến động trên thị trường thế giới, nhưng vẫn đảm bảo vai trò quản lý của NHNN theo định hướng điều hành chính sách tiền tệ.

Việc công bố tỷ giá trung tâm là bước đi tiếp theo trong các biện pháp đồng bộ được NHNN thực hiện nhằm thực hiện mục tiêu xuyên suốt là nâng cao vị thế của Đồng Việt Nam, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

NHNN sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

 

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (09/04/2020)