Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nhà Nước mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-07-09 19:24:03Tỷ giá trung tâm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 09/07/2020 như sau:

Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 23.221 VND 3
Bằng chữ Hai Mươi Ba Nghìn Hai Trăm Hai Mươi Một Đồng Việt Nam
Số văn bản 318/TB-NHNN
Ngày cập nhật 2020-07-09 19:24:12
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN

Tỷ giá áp dụng cho ngày 18/10/2019
Đơn vị: VND

STT Ngoại tệ Mua Bán
1 AUD 15.721 97 16.693 102
2 CAD 16.664 116 17.695 123
3 CHF 24.004 120 25.489 128
4 EUR 25.531 150 27.111 161
5 GBP 28.409 146 30.166 154
6 JPY 210 1 223 1
7 USD 23.175 23.650
Tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế
STT Ngoại tệ Tỷ giá
1 AUD 16.130 95
2 BRL 4.316 63
3 CAD 17.085 48
4 CHF 24.671 154
5 CNY 3.308 18
6 DKK 3.517 19
7 EUR 26.204 141
8 GBP 29.113 313
9 HKD 2.996 2
10 IDR 2 0
11 INR 310 2
12 JPY 216 0
13 KHR 6 0
14 KRW 19
15 LAK 3 0
16 MOP 2.911 2
17 MYR 5.435 11
18 NOK 2.453 20
19 NZD 15.203 207
20 PLN 5.863 10
21 RUB 326 0
22 SEK 2.514 24
23 SGD 16.644 29
24 THB 743 8
25 TRY 3.382 7
26 TWD 789 0
27 WON 19

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ Gia247.net

Tỷ giá trung tâm là gì?

Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do NHNN công bố hàng ngày là cơ sở để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối xác định tỷ giá mua, tỷ giá bán của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ.

ỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do NHNN công bố hàng ngày là cơ sở để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối xác định tỷ giá mua, tỷ giá bán của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ.

Tỷ giá trung tâm được xác định trên cơ sở tham chiếu diễn biến tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế của một số đồng tiền của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn với Việt Nam, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ.

Như vậy, thay cho cách điều hành tỷ giá theo biên độ dao động trước kia, cách thức điều hành tỷ giá mới cho phép tỷ giá biến động linh hoạt hàng ngày theo diễn biến cung cầu ngoại tệ trong nước, biến động trên thị trường thế giới, nhưng vẫn đảm bảo vai trò quản lý của NHNN theo định hướng điều hành chính sách tiền tệ.

Việc công bố tỷ giá trung tâm là bước đi tiếp theo trong các biện pháp đồng bộ được NHNN thực hiện nhằm thực hiện mục tiêu xuyên suốt là nâng cao vị thế của Đồng Việt Nam, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

NHNN sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

 

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (09/07/2020)