Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PVcombank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-02-26 19:30:25


Bảng tỷ giá ngoại tệ Pvcombank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-02-26 19:30:25

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.161 15.237 15.498 15.498
EUR 25.030 25.156 25.848 25.848
GBP 29.778 29.928 30.344 30.344
HKD 2.943 2.958 3.018 3.018
JPY 204 205 212 212
SGD 16.470 16.553 16.863 16.863
USD 23.180 23.210 23.350 23.350
USD (1$-2$) 22.560 23.210 23.350 23.350
USD (5$-10$-20$) 23.170 23.210 23.350 23.350

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Pvcombank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (26/02/2020)