Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PVcombank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-06-04 23:42:05


Bảng tỷ giá ngoại tệ Pvcombank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-06-04 23:42:05

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.710 350 15.840 320 16.420 360 16.420 360
EUR 25.365 145 25.620 160 26.720 180 26.720 180
GBP 28.505 185 28.800 190 29.740 170 29.740 170
HKD 2.927 2.957 3.050 3.050
JPY 207 2 209 2 218 2 218 2
SGD 16.215 115 16.380 130 16.930 110 16.930 110
USD 23.140 23.170 10 23.400 70 23.400 70
USD (1$-2$) 22.800 23.170 10 23.400 70 23.400 70
USD (5$-10$-20$) 23.110 23.170 10 23.400 70 23.400 70

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Pvcombank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (04/06/2020)