Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Sacombank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-03-09 10:14:54


Bảng tỷ giá ngoại tệ Sacombank được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-03-09 10:14:54

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
- - - -
AUD 17.419 3 17.519 3 18.032 6 17.932 6
CAD 18.005 50 18.105 50 18.508 46 18.308 46
CHF 24.403 84 24.503 84 24.908 89 24.758 89
CNY - 3.462 1 - 3.633 2
DKK - 3.654 - 3.930
EUR 27.104 65 27.204 65 27.666 62 27.516 62
GBP 31.659 7 31.759 7 32.171 3 31.971 3
HKD - 2.881 - 3.092
JPY 209 1 210 1 215 1 214 1
KHR - 6 - 6
KRW - 20 - 23
LAK - 2 - 2
MYR - 5.376 - 5.850
NOK - 2.639 - 2.793
NZD - 16.214 26 - 16.620 23
PHP - 475 - 504
SEK - 2.653 - 2.908
SGD 16.870 24 16.970 24 17.278 21 17.178 21
THB - 722 1 813 1 808 1
TWD - 804 - 901
USD 22.953 22.970 23 23.165 23.135

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Sacombank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (09/03/2021)