Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Sacombank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-04-06 20:49:16


Bảng tỷ giá ngoại tệ Sacombank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-04-06 20:49:16

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
- - - -
AUD 14.011 134 14.111 134 15.018 133 14.700
CAD 16.452 117 16.552 117 16.958 115 16.758 8
CHF 23.826 44 23.926 44 24.341 159 24.191 289
CNY - 3.240 8 - 3.413 8
DKK - 3.383 8 - 3.654 8
EUR 25.201 103 25.301 103 25.761 105 25.611 105
GBP 28.651 66 28.751 66 29.167 73 28.967 73
HKD - 2.937 6 - 3.150 7
JPY 212 1 214 1 219 1 217 1
KHR - 6 0 - 6 0
KRW - 19 0 - 20 0
LAK - 2 0 - 3 0
MYR - 5.249 11 - 5.706 12
NOK - 2.213 5 - 2.359 5
NZD - 13.675 126 - 14.087 125
PHP - 455 1 - 485 1
SEK - 2.262 5 - 2.510 5
SGD 16.175 47 16.275 47 16.588 54 16.488 54
THB - 689 3 779 2 774 2
TWD - 753 2 - 849 2
USD 23.385 50 23.425 50 23.570 50 23.570 50

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Sacombank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (06/04/2020)