Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Sacombank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-02-19 10:09:19


Bảng tỷ giá ngoại tệ Sacombank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-02-19 10:09:19

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
- - - -
AUD 15.338 5 15.438 5 15.744 5 15.644 5
CAD 17.330 9 17.430 9 17.732 10 17.632 10
CHF 23.453 39 23.553 39 23.900 1 23.880 31
CNY - 3.250 3 - 3.423 3
DKK - 3.349 1 - 3.619 1
EUR 24.905 55 25.005 55 25.360 55 25.310 55
GBP 30.004 19 30.104 19 30.411 19 30.311 19
HKD - 2.900 1 - 3.111 1
JPY 209 0 211 0 214 0 213 0
KHR - 6 0 - 6 0
KRW - 19 0 - 21 0
LAK - 2 0 - 3 0
MYR - 5.519 2 - 6.005 2
NOK - 2.460 1 - 2.611 1
NZD - 14.631 66 - 15.042 68
PHP - 450 - 480 1
SEK - 2.316 1 - 2.565 1
SGD 16.489 17 16.589 17 16.891 26 16.791 26
THB - 720 1 811 2 806 2
TWD - 743 - 839
USD 23.139 9 23.179 14 23.301 9 23.291 9

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Sacombank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (19/02/2020)