Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-02-26 19:07:39


Bảng tỷ giá ngoại tệ SCB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-02-26 19:07:39

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.110 100 15.160 100 15.500 100 15.500 100
CAD 17.340 20 17.410 20 17.640 20 17.640 20
CHF 23.530 110 23.670 110 24.420 120 24.270 110
EUR 25.110 60 25.190 60 25.520 60 25.520 60
GBP 29.910 50 30.030 50 30.380 40 30.360 40
JPY 209 1 210 1 213 1 213 1
KRW - 19 0 - 21 0
NZD - 14.580 70 - 14.830 70
SGD 16.500 10 16.520 10 16.850 20 16.730 20
USD 22.595 23.200 20 23.300 10 23.300 10
USD(5-20) 22.965 23.200 20 23.300 10 23.300 10
USD(50-100) 23.190 23.200 20 23.300 10 23.300 10

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của SCB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (26/02/2020)