Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-10-30 07:46:22


Bảng tỷ giá ngoại tệ SCB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-10-30 07:46:22

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.200 16.250 16.600 16.600
CAD 17.290 17.360 17.630 17.630
CHF 25.090 25.240 25.960 25.960
EUR 27.010 27.090 27.480 27.480
GBP 29.880 30.000 30.370 30.370
JPY 220 221 224 224
KRW - 20 - 23
NZD - 15.320 - 15.630
SGD 16.850 16.870 17.290 17.190
USD 22.950 23.110 23.260 23.260
USD(5-20) 23.010 23.110 23.260 23.260
USD(50-100) 23.110 23.110 23.260 23.260

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của SCB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (30/10/2020)