Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-08-14 14:19:25


Bảng tỷ giá ngoại tệ SCB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-08-14 14:19:25

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.390 50 16.440 50 16.760 110 16.760 110
CAD 17.380 30 17.450 30 17.730 20 17.730 20
CHF 25.080 40 25.230 40 25.940 30 25.940 30
EUR 27.150 20 27.230 20 27.610 30 27.610 30
GBP 30.010 10 30.130 10 30.500 20 30.500 20
JPY 215 1 216 1 219 0 219 0
KRW - 19 0 - 21
NZD - 15.040 110 - 15.350 110
SGD 16.740 10 16.760 10 17.160 10 17.060 10
USD 22.950 23.110 23.260 23.260
USD(5-20) 23.010 23.110 23.260 23.260
USD(50-100) 23.110 23.110 23.260 23.260

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của SCB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (14/08/2020)