Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-03-09 10:16:43


Bảng tỷ giá ngoại tệ SCB được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-03-09 10:16:43

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.470 20 17.520 20 17.840 40 17.840 40
CAD 17.990 20 18.060 20 18.410 20 18.410 20
EUR 27.040 90 27.120 90 27.530 90 27.530 90
GBP 31.540 31.670 32.090 32.090
JPY 209 1 210 1 213 1 213 1
KRW - 20 - 22
NZD - 16.240 30 - 16.620 30
SGD 16.920 30 16.940 30 17.310 30 17.210 30
USD 22.890 22.970 23.400 23.140
USD(5-20) 22.940 22.970 23.400 23.140
USD(50-100) 22.970 22.970 23.400 23.140

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của SCB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (09/03/2021)