Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-06-04 23:30:50


Bảng tỷ giá ngoại tệ SCB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-06-04 23:30:50

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.870 100 15.920 100 16.400 100 16.300 100
CAD 17.070 20 17.140 20 17.410 20 17.410 20
CHF 23.830 10 23.970 10 24.760 10 24.610 10
EUR 25.880 10 25.960 10 26.320 20 26.320 20
GBP 28.910 130 29.030 130 29.400 130 29.390 130
JPY 212 0 213 0 216 0 216 0
KRW - 19 - 21
NZD - 14.830 - 15.140
SGD 16.480 40 16.500 40 16.880 30 16.760 30
USD 22.950 23.190 23.340 23.340
USD(5-20) 23.090 23.190 23.340 23.340
USD(50-100) 23.190 23.190 23.340 23.340

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của SCB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (04/06/2020)