Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SHB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-10-30 08:58:28


Bảng tỷ giá ngoại tệ SHB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-10-30 08:58:28

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.120 16.190 16.550 16.550
CAD 17.138 17.258 17.558 17.558
CHF 25.146 25.246 25.646 25.646
CNY - 3.414 3.479 3.479
EUR 27.059 27.059 27.439 27.439
GBP 29.702 29.802 30.402 30.402
HKD 2.930 2.965 3.025 3.025
JPY 215 216 224 224
SGD 16.783 16.833 17.133 17.133
THB 704 726 771 771
USD 23.090 23.100 23.270 23.270

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của SHB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (30/10/2020)