Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SHB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-07-09 18:57:34


Bảng tỷ giá ngoại tệ SHB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-07-09 18:57:34

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.957 122 16.027 122 16.387 122 16.387 122
CAD 16.901 132 17.021 132 17.321 132 17.321 132
CHF 24.460 156 24.560 156 24.960 156 24.960 156
CNY - 3.289 14 3.354 14 3.354 14
EUR 26.162 198 26.162 198 26.522 198 26.522 198
GBP 29.014 202 29.064 202 16.824 12.538 16.824 12.538
HKD 2.933 2.968 3.028 3.028
JPY 214 1 214 1 218 1 218 1
SGD 16.474 62 16.524 62 16.824 62 16.824 62
THB 707 3 729 3 774 3 774 3
USD 23.110 23.120 23.270 10 23.270 10

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của SHB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (09/07/2020)