Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SHB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-01-23 12:13:47


Bảng tỷ giá ngoại tệ SHB được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-01-23 12:13:47

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.645 17.715 18.075 18.075
CAD 17.962 18.082 18.382 18.382
CHF 25.757 25.857 26.257 26.257
CNY - 3.540 3.605 3.605
EUR 27.874 27.874 28.274 28.274
GBP 31.266 31.366 31.966 31.966
HKD 2.917 2.952 3.012 3.012
JPY 219 220 225 225
SGD 17.230 17.280 17.580 17.580
THB 733 755 800 800
USD 22.980 22.990 22.160 22.160

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của SHB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (23/01/2021)