Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SHB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-04-21 18:42:18


Bảng tỷ giá ngoại tệ SHB được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-04-21 18:42:18

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.679 17.749 18.109 18.109
CAD 18.162 18.282 18.582 18.582
CHF 24.913 25.013 25.413 25.413
CNY - 3.516 3.581 3.581
EUR 27.585 27.585 27.985 27.985
GBP 31.866 31.966 32.566 32.566
HKD 2.911 2.946 3.006 3.006
JPY 209 210 215 215
SGD 17.168 17.218 17.518 17.518
THB 702 724 769 769
USD 22.980 22.990 23.165 23.165

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của SHB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (21/04/2021)