Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SHB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-02-19 11:38:10


Bảng tỷ giá ngoại tệ SHB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-02-19 11:38:10

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.398 15.488 15.728 15.728
CAD 17.337 17.437 17.642 17.642
CHF 23.411 23.541 23.841 23.841
CNY - 3.296 3.361 3.361
EUR 25.030 25.030 25.350 25.350
GBP 29.994 30.114 30.504 30.504
HKD 2.932 2.972 3.022 3.022
JPY 210 210 213 213
SGD 16.528 16.598 16.818 16.818
THB 708 730 775 775
USD 23.150 23.180 23.300 23.300

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của SHB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (19/02/2020)