Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SHB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-04-09 17:52:51


Bảng tỷ giá ngoại tệ SHB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-04-09 17:52:51

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 14.368 261 14.468 261 14.868 261 14.868 261
CAD 16.514 69 16.634 69 16.934 69 16.934 69
CHF 23.898 40 23.998 40 24.398 40 24.398 40
CNY - 3.297 2 3.362 2 3.362 2
EUR 25.333 68 25.333 68 25.773 68 25.773 68
GBP 28.828 249 28.928 249 29.458 249 29.458 249
HKD 2.975 3.010 3.070 3.070
JPY 213 0 214 0 218 0 218 0
SGD 16.300 40 16.350 40 16.650 40 16.650 40
THB 681 1 703 1 748 1 748 1
USD 23.440 23.450 23.600 23.600

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của SHB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (09/04/2020)