Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VIB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-02-26 19:57:14


Bảng tỷ giá ngoại tệ VIB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-02-26 19:57:14

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
- - - -
AUD 15.088 15.225 15.528 15.528
CAD 17.225 18 17.364 18 17.620 18 17.620 18
CHF - 23.599 73 24.348 65 24.348 65
DKK - 3.327 2 3.465 2 3.465 2
EUR 25.025 27 25.125 27 25.495 29 25.495 29
GBP 29.773 159 30.043 160 30.407 162 30.407 162
HKD - 2.886 3.107 4 3.107 4
JPY 208 1 209 1 213 1 213 1
NOK - 2.365 9 2.537 9 2.537 9
SGD 16.321 64 16.469 65 16.719 66 16.719 66
USD 23.170 30 23.190 30 23.310 30 23.310 30
ZAR - 1.578 2 1.979 2 1.979 2

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của VIB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (26/02/2020)