Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VIB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-12-02 16:05:20


Bảng tỷ giá ngoại tệ VIB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-12-02 16:05:20

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.725 42 16.877 42 17.320 43 17.320 43
CAD 17.611 58 17.753 58 18.023 58 18.023 58
CHF - 25.470 236 26.294 240 26.294 240
DKK - 3.687 37 3.892 40 3.892 40
EUR 27.630 275 27.741 276 28.163 280 28.163 280
GBP 30.554 181 30.831 182 31.300 184 31.300 184
HKD - 2.921 3.110 3.110
IDR - 2 2 2
INR - 310 322 322
JPY 218 0 220 0 224 0 224 0
MXN - 1.068 1.111 1.111
NGN - 60 62 62
NOK - 2.501 20 2.724 21 2.724 21
PHP - 474 493 493
SGD 17.006 20 17.160 20 17.429 21 17.429 21
USD 23.030 23.050 23.230 23.230
ZAR - 1.360 1.414 1.414

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của VIB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (02/12/2020)