Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VIB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-09-26 02:14:30


Bảng tỷ giá ngoại tệ VIB được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-09-26 02:14:30

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.973 16.118 16.611 16.611
CAD 17.033 17.170 17.507 17.507
CHF - 24.701 25.624 25.624
DKK - 3.565 3.779 3.779
EUR 26.671 26.778 27.302 27.302
GBP 28.948 29.211 29.784 29.784
HKD - 2.921 3.123 3.123
IDR - 2 2 2
INR - 310 324 324
JPY 216 218 222 222
MXN - 1.068 1.116 1.116
NGN - 60 62 62
NOK - 2.320 2.538 2.538
PHP - 474 495 495
SGD 16.531 16.681 17.015 17.015
USD 23.080 23.100 23.280 23.280
ZAR - 1.360 1.420 1.420

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của VIB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (26/09/2020)