Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VIB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-03-09 10:47:07


Bảng tỷ giá ngoại tệ VIB được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-03-09 10:47:07

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.301 121 17.458 122 17.818 116 17.818 116
CAD 17.933 5 18.078 5 18.346 6 18.346 6
CHF - 24.373 118 25.159 178 25.159 178
DKK - 3.610 25 3.810 26 3.810 26
EUR 27.035 124 27.144 124 27.535 114 27.535 114
GBP 31.358 11 31.643 11 32.113 11 32.113 11
HKD - 2.905 5 3.093 5 3.093 5
IDR - 2 2 2
INR - 309 321 321
JPY 208 1 210 1 213 1 213 1
MXN - 1.065 1.107 1.107
NGN - 59 62 62
NOK - 2.572 6 2.802 6 2.802 6
PHP - 472 491 491
SGD 16.789 63 16.941 64 17.200 65 17.200 65
USD 22.930 10 22.950 10 23.140 10 23.140 10
ZAR - 1.355 1.409 1.409

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của VIB từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (09/03/2021)