Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcapitalbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-09-01 05:12:14


Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietcapitalbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-09-01 05:12:14

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Vietcapitalbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (05/12/2023)