Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcapitalbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-03-09 11:13:20


Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietcapitalbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-03-09 11:13:20

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.232 88 17.406 89 17.962 90 17.962 90
CAD 17.745 19 17.914 19 18.476 20 18.476 20
CHF 24.107 77 24.350 79 25.104 80 25.104 80
EUR 26.561 182 26.829 174 27.938 190 27.938 190
GBP 31.042 145 31.355 147 32.328 152 32.328 152
HKD 2.888 1 2.918 3.019 3.019
JPY 206 1 208 1 217 1 217 1
SGD 16.681 109 16.849 110 17.367 114 17.367 114
THB 658 6 731 7 769 7 769 7
USD 22.940 15 22.960 15 23.140 15 23.140 15

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Vietcapitalbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (09/03/2021)