Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcapitalbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-02-26 20:28:15


Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietcapitalbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-02-26 20:28:15

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.066 34 15.218 35 15.549 35 15.549 35
CAD 17.160 13 17.323 13 17.688 14 17.688 14
CHF 23.281 11 23.516 11 24.002 11 24.002 11
EUR 24.738 60 24.987 60 25.858 63 25.858 63
GBP 29.650 39 29.950 40 30.267 40 30.267 40
HKD 2.929 2 2.959 1 3.013 2 3.013 2
JPY 203 1 205 1 212 1 212 1
SGD 16.387 47 16.552 47 16.756 48 16.756 48
THB 641 1 713 1 755 2 755 2
USD 23.160 35 23.180 35 23.280 35 23.280 35

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Vietcapitalbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (26/02/2020)