Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietinbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-12-02 16:16:36


Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietinbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-12-02 16:16:36

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.811 56 16.941 56 17.411 56 17.411 56
CAD 17.645 46 17.761 46 18.232 46 18.232 46
CHF 25.369 161 25.474 161 25.974 161 25.974 161
CNY - 3.483 3 3.558 3 3.558 3
DKK - 3.693 24 3.823 24 3.823 24
EUR 27.476 186 27.501 186 28.581 186 28.581 186
EUR-2 27.471 186 - - -
GBP 30.473 50 30.523 50 31.483 50 31.483 50
HKD 2.909 2.924 3.059 3.059
JPY 215 1 216 1 224 1 224 1
KRW 19 0 20 0 23 0 23 0
LAK - 2 3 3
NOK - 2.579 10 2.659 10 2.659 10
NZD 16.112 58 16.195 58 16.482 58 16.482 58
SEK - 2.689 2.739 2.739
SGD 16.864 17 16.914 17 17.464 17 17.464 17
THB 712 1 757 1 780 1 780 1
USD 22.996 2 23.046 2 23.226 2 23.226 2
USD-2 22.956 2 - - -

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Vietinbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (02/12/2020)