Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietinbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-07-16 20:24:30


Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietinbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-07-16 20:24:30

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.918 60 16.048 60 16.518 60 16.518 60
CAD 16.898 70 17.014 70 17.485 70 17.485 70
CHF 24.209 154 24.314 154 24.814 154 24.814 154
CNY - 3.283 4 3.343 4 3.343 4
DKK - 3.494 14 3.624 14 3.624 14
EUR 26.053 104 26.078 104 27.038 104 27.038 104
EUR-2 26.043 104 - - -
GBP 28.640 190 28.860 190 29.280 190 29.280 190
HKD 2.945 1 2.950 1 3.065 1 3.065 1
JPY 213 0 214 0 222 0 222 0
KRW 17 0 18 0 21 0 21 0
LAK - 2 3 3
NOK - 2.440 3 2.520 3 2.520 3
NZD 14.958 24 15.041 24 15.328 24 15.328 24
SEK - 2.523 8 2.573 8 2.573 8
SGD 16.338 50 16.388 50 16.888 50 16.888 50
THB 679 4 723 4 747 4 747 4
USD 23.110 15 23.120 25 23.300 25 23.300 25
USD-2 23.100 15 - - -

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Vietinbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (16/07/2020)