Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietinbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-02-19 10:51:59


Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietinbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-02-19 10:51:59

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.307 35 15.437 35 15.907 35 15.907 35
CAD 17.307 21 17.423 21 17.894 21 17.894 21
CHF 23.336 54 23.487 54 23.820 54 23.820 54
CNY - 3.288 1 3.348 1 3.348 1
DKK - 3.310 9 3.440 9 3.440 9
EUR 24.862 74 24.887 74 25.697 74 25.697 74
EUR-2 24.852 74 - - -
GBP 29.817 1 30.037 1 30.457 1 30.457 1
HKD 2.946 1 2.951 1 3.066 1 3.066 1
JPY 208 1 209 1 214 1 214 1
KRW 18 0 19 0 21 0 21 0
LAK - 2 3 3
NOK - 2.454 2.534 2.534
NZD 14.650 16 14.733 16 15.020 16 15.020 16
SEK - 2.351 11 2.401 11 2.401 11
SGD 16.451 12 16.551 12 16.951 12 16.951 12
THB 692 1 736 1 760 1 760 1
USD 23.163 3 23.173 3 23.313 3 23.313 3
USD-2 23.153 3 - - -

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Vietinbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (19/02/2020)