Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietinbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-04-09 17:11:26


Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietinbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-04-09 17:11:26

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 14.380 162 14.510 162 14.980 162 14.980 162
CAD 16.478 74 16.594 74 17.065 74 17.065 74
CHF 23.882 42 24.033 42 24.366 42 24.366 42
CNY - 3.294 5 3.354 5 3.354 5
DKK - 3.369 8 3.499 8 3.499 8
EUR 25.285 56 25.310 56 26.120 56 26.120 56
EUR-2 25.275 56 - - -
GBP 28.740 145 28.960 145 29.380 145 29.380 145
HKD 2.982 8 2.987 8 3.102 8 3.102 8
JPY 211 1 211 1 219 1 219 1
KRW 17 0 18 0 21 0 21 0
LAK - 2 0 3 0 3 0
NOK - 2.258 21 2.338 21 2.338 21
NZD 13.908 88 13.991 88 14.278 88 14.278 88
SEK - 2.316 9 2.366 9 2.366 9
SGD 16.239 15 16.339 15 16.739 15 16.739 15
THB 663 2 707 2 731 2 731 2
USD 23.360 55 23.370 55 23.550 55 23.550 55
USD-2 23.350 55 - - -

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Vietinbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (09/04/2020)