Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietinbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2021-03-09 10:57:59


Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietinbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2021-03-09 10:57:59

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.402 16 17.502 16 18.052 16 18.052 16
CAD 17.972 51 18.072 51 18.622 51 18.622 51
CHF 24.335 52 24.440 52 24.940 52 24.940 52
CNY - 3.496 6 3.606 6 3.606 6
DKK - 3.627 3 3.757 3 3.757 3
EUR 26.951 17 26.976 17 28.056 17 28.056 17
EUR-2 26.946 17 - - -
GBP 31.528 47 31.578 47 32.538 47 32.538 47
HKD 2.894 2 2.909 2 3.044 2 3.044 2
JPY 205 1 206 1 214 1 214 1
KRW 18 0 19 0 22 0 22 0
LAK - 2 3 3
NOK - 2.668 23 2.748 23 2.748 23
NZD 16.219 31 16.302 31 16.589 31 16.589 31
SEK - 2.666 3 2.716 3 2.716 3
SGD 16.685 9 16.785 9 17.335 9 17.335 9
THB 695 0 739 0 763 0 763 0
USD 22.920 10 22.960 10 23.160 10 23.160 10
USD-2 22.870 10 - - -

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Vietinbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (09/03/2021)