Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietinbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 2020-09-26 02:19:35


Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietinbank được cập nhật mới nhất vào lúc 2020-09-26 02:19:35

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.077 16.207 16.677 16.677
CAD 17.096 17.212 17.683 17.683
CHF 24.686 24.791 25.291 25.291
CNY - 3.358 3.433 3.433
DKK - 3.576 3.706 3.706
EUR 26.677 26.692 27.702 27.702
EUR-2 26.647 - - -
GBP 29.088 29.138 30.098 30.098
HKD 2.947 2.952 3.067 3.067
JPY 214 214 223 223
KRW 18 19 22 22
LAK - 2 3 3
NOK - 2.377 2.457 2.457
NZD 14.991 15.074 15.361 15.361
SEK - 2.512 2.562 2.562
SGD 16.492 16.542 17.042 17.042
THB 680 724 748 748
USD 23.055 23.100 23.280 23.280
USD-2 23.015 - - -

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá của Vietinbank từ Gia247.net

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay (26/09/2020)