Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc mới nhất - Cập nhật lúc 15:54:40 22/02/2020


Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc - 15:54:40 22/02/2020

Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, ...

Ở bảng so sánh bên dưới, giá in đậm ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất, ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.

Hệ thống Mua vào Bán ra
Vàng thị trường VÀNG NGUYÊN LIỆU 999.9 (24k) 44.800.000 450.000 -
- -
Vàng SJC VÀNG MIẾNG 999.9 (24k) 45.700.000 320.000 45.950.000 370.000
Vàng Rồng Thăng Long VÀNG TRANG SỨC; VÀNG BẢN VỊ; THỎI; NÉN 999.9 (24k) 45.200.000 450.000 46.100.000 450.000
NHẪN TRÒN TRƠN 999.9 (24k) 45.680.000 390.000 46.180.000 390.000
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC 999.9 (24k) 45.680.000 390.000 46.180.000 390.000
Vàng nguyên liệu thị trường VÀNG NGUYÊN LIỆU 750 (18k) 29.340.000 -
VÀNG NGUYÊN LIỆU 700 (16.8k) 27.300.000 -
VÀNG NGUYÊN LIỆU 680 (16.3k) 21.810.000 -
VÀNG NGUYÊN LIỆU 585 (14k) 22.620.000 -
VÀNG NGUYÊN LIỆU 375 (9k) 14.060.000 -
Vàng nguyên liệu BTMC VÀNG NGUYÊN LIỆU 750 (18k) - -
VÀNG NGUYÊN LIỆU 700 (16.8k) - -
VÀNG NGUYÊN LIỆU 680 (16.3k) - -
VÀNG NGUYÊN LIỆU 585 (14k) - -
VÀNG NGUYÊN LIỆU 375 (9k) - -
Vàng HTBT VÀNG 999.9 (24k) 45.100.000 450.000 -
Vàng BTMC VÀNG TRANG SỨC 99.9 (24k) 45.100.000 450.000 46.000.000 450.000
Đà Nẵng USD/VND (Liên NH) 225.170.000 226.110.000
Quy đổi (nghìn/lượng) 32.442 32.565
Nữ trang 99.99 45.400.000 400.000 46.200.000 350.000
Nữ trang 99.9 45.300.000 400.000 46.100.000 350.000
Nữ trang 99 44.600.000 400.000 45.750.000 350.000
Nữ trang 68 30.980.000 200.000 32.980.000 200.000
Nữ trang 18k 33.350.000 260.000 34.850.000 260.000
Nữ trang 14k 25.150.000 200.000 27.150.000 200.000
Nữ trang 10k 14.260.000 15.760.000
Nhẫn H.T.V 45.650.000 350.000 46.080.000 330.000
Nguyên liệu 9999 45.570.000 310.000 45.820.000 300.000
Nguyên liệu 999 45.520.000 290.000 45.770.000 300.000
Lộc Phát Tài 45.650.000 320.000 45.990.000 370.000
Kim Thần Tài 45.650.000 320.000 45.990.000 370.000
AVPL / SJC ĐN lẻ 45.650.000 320.000 45.990.000 370.000
AVPL / SJC ĐN Buôn 45.670.000 340.000 45.970.000 350.000
SJC 45.100.000 150.000 45.900.000 350.000
PNJ 45.100.000 150.000 45.990.000 240.000
Hồ Chí Minh USD/VND (Liên NH) 225.170.000 226.110.000
Quy đổi (nghìn/lượng) 32.442 32.565
Nữ trang 99.99 45.500.000 400.000 46.200.000 400.000
Nữ trang 99.9 45.400.000 400.000 46.100.000 400.000
Nữ trang 99 44.700.000 400.000 45.750.000 400.000
Nữ trang 68 27.180.000 27.880.000
Nữ Trang 18k 33.500.000 300.000 34.800.000 300.000
Nữ Trang 14k 25.800.000 230.000 27.100.000 230.000
Nhẫn H.T.V 45.650.000 350.000 46.080.000 330.000
Nguyên liệu 9999 45.650.000 350.000 45.900.000 400.000
Nguyên liệu 999 45.600.000 350.000 45.850.000 400.000
Lộc Phát Tài 45.750.000 400.000 46.000.000 400.000
Kim Tuất 45.750.000 400.000 46.000.000 400.000
Kim Thần Tài 45.750.000 400.000 46.000.000 400.000
AVPL / SJC lẻ 45.750.000 400.000 46.000.000 400.000
AVPL / SJC buôn 45.760.000 400.000 45.990.000 400.000
Vàng SJC 1L - 10L 45.600.000 350.000 46.050.000 400.000
Vàng nữ trang 99,99% 45.250.000 400.000 46.050.000 400.000
Vàng nữ trang 99% 44.594.000 396.000 45.594.000 396.000
Vàng nữ trang 75% 33.291.000 300.000 34.691.000 300.000
Vàng nữ trang 58,3% 25.600.000 233.000 27.000.000 233.000
Vàng nữ trang 41,7% 17.955.000 167.000 19.355.000 167.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 45.600.000 350.000 46.150.000 400.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 45.600.000 350.000 46.250.000 400.000
Hà Nội USD/VND (Liên NH) 225.170.000 226.110.000
Quy đổi (nghìn/lượng) 32.442 32.565
Nữ trang 99.99 45.400.000 400.000 46.200.000 350.000
Nữ trang 99.9 45.300.000 400.000 46.100.000 350.000
Nữ trang 99 44.600.000 400.000 45.750.000 350.000
Nữ trang 18k 33.350.000 260.000 34.850.000 260.000
Nữ trang 16k 30.980.000 200.000 32.980.000 200.000
Nữ trang 14k 25.150.000 200.000 27.150.000 200.000
Nữ trang 10k 14.260.000 15.760.000
Nguyên liệu 99.99 45.650.000 400.000 45.900.000 350.000
Nguyên liệu 99.9 45.600.000 400.000 45.850.000 350.000
Lộc Phát Tài 45.650.000 330.000 45.950.000 330.000
Kim Tý 45.650.000 330.000 45.950.000 330.000
Kim Thần Tài 45.650.000 330.000 45.950.000 330.000
Kim Ngân Tài 45.650.000 330.000 45.950.000 330.000
Hưng Thịnh Vượng 45.650.000 350.000 46.080.000 330.000
AVPL / SJC HN lẻ 45.650.000 330.000 45.950.000 330.000
AVPL / SJC HN buôn 45.660.000 340.000 45.950.000 330.000
Vàng miếng SJC 45.650.000 300.000 45.950.000 400.000
Vàng 24K (999.9) 45.100.000 300.000 45.800.000 300.000
Nhẫn tròn trơn 999.9 45.400.000 400.000 45.850.000 350.000
SJC 45.100.000 150.000 45.900.000 350.000
PNJ 45.100.000 150.000 45.990.000 240.000
Vàng SJC 45.600.000 350.000 46.070.000 400.000
Ngân hàng VPBank Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 45.450.000 500.000 45.800.000 600.000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 45.450.000 500.000 45.800.000 600.000
Ngân hàng eximbank Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) 45.600.000 350.000 45.950.000 400.000
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ) 45.460.000 350.000 45.950.000 400.000
CN Nguyễn Huệ Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 820.000.000 10
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 730.000.000 10
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 980.000.000 1.230.000.000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 980.000.000 1.230.000.000
Vàng trắng 585.P 30.390.000 60.000 35.030.000 100.000
Vàng trắng 416.P 30.390.000 60.000 35.030.000 100.000
Vàng nữ trang 990 45.000.000 400.000 45.800.000 400.000
Vàng Nhẫn 24K 45.440.000 440.000 46.000.000 500.000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 45.440.000 390.000 46.000.000 400.000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 45.440.000 390.000 46.000.000 400.000
Vàng HBS, NHJ 45.440.000 440.000 10
Vàng đỏ 585 26.760.000 50.000 29.570.000 80.000
Vàng 18k.750 30.390.000 60.000 35.030.000 100.000
Vàng 17k 30.390.000 60.000 35.030.000 100.000
V��ng HBS, NHJ 45.100.000 10
Tp Hồ Chí Minh Vàng miếng SJC 45.700.000 350.000 46.000.000 450.000
Vàng 24K (999.9) 45.100.000 300.000 45.800.000 300.000
Nhẫn tròn trơn 999.9 45.400.000 400.000 45.850.000 350.000
Nh���n tròn trơn 999.9 - -
Giá vàng bán buôn SJC 45.660.000 300.000 45.940.000 400.000
TPHCM SJC 45.100.000 150.000 45.900.000 350.000
PNJ 45.100.000 150.000 45.990.000 240.000
Bóng đổi 9999 - 45.690.000 300.000
Giá vàng nữ trang Nữ trang 24K 45.100.000 350.000 45.900.000 350.000
Nữ trang 18K 33.180.000 270.000 34.580.000 270.000
Nữ trang 14K 25.600.000 200.000 27.000.000 200.000
Nữ trang 10K 17.840.000 140.000 19.240.000 140.000
Nhẫn PNJ (24K) 45.100.000 150.000 45.990.000 240.000
Cần Thơ SJC 45.100.000 150.000 45.900.000 350.000
PNJ 45.100.000 150.000 45.990.000 240.000
Đà Lạt Vàng SJC 45.620.000 350.000 46.100.000 400.000
Đà Nẵng Vàng SJC 45.600.000 350.000 46.070.000 400.000
Quãng Ngãi Vàng SJC 45.600.000 350.000 46.050.000 400.000
Nha Trang Vàng SJC 45.590.000 350.000 46.070.000 400.000
Miền Tây Vàng SJC 45.600.000 350.000 46.050.000 400.000
Long Xuyên Vàng SJC 45.600.000 350.000 46.050.000 400.000
Huế Vàng SJC 45.580.000 350.000 46.070.000 400.000
Cà Mau Vàng SJC 45.600.000 350.000 46.070.000 400.000
Buôn Ma Thuột Vàng SJC 39.260.000 39.520.000
Bình Phước Vàng SJC 45.570.000 350.000 46.080.000 400.000
Biên Hòa Vàng SJC 45.600.000 350.000 46.050.000 400.000